ASUS Top Revenue Contribution Distributor Award

ASUS Top Revenue Contribution Distributor Award

อินแกรม ไมโคร ประเทศไทย รับรางวัล Top Revenue Contribution Distributor Award จากงาน ASUS Supreme Partner 2022 โดย ASUS Thailand รางวัลอันทรงเกียรตินี้เป็นเครื่องพิสูจน์ในการทำงาน ความมุมานะ พยายามและความใส่ใจที่ อินแกรม ไมโคร ทำเสมอมาให้กับแบรนด์ ASUS และทุกๆ แบรนด์ เรารู้สึกเป็นเกียรติและขอบคุณ Asus ที่มอบความไว้วางใจและให้การสนับสนุนเราตลอดมา 

เพื่อรักษาเกียรติของรางวัลนี้ อินแกรม ไมโคร เราจะตั้งใจและส่งมอบสินค้าและบริการที่ดีให้กับพันธมิตรและลูกค้าของท่านให้ได้รับสิ่งที่ดีที่สุดเต็มความสามารถ