Cisco FY22 Most Impactful

Cisco FY22 Most Impactful

อินแกรม ไมโคร ประเทศไทย รับรางวัล "FY22 Most Impactful" จากงาน Cisco Appreciation Event 2022 โดย Cisco เป็นรางวัลที่ได้จากการนำเสนอสินค้าด้าน Security และสร้าง Impact ที่ดีกับลูกค้า โดยในปีที่ผ่านมา อินแกรม ไมโคร มีการนำเสนอ Free Security Assessment ภายใต้แบรนด์ Cisco และได้ผลตอนรับเป็นอย่างดี

อินแกรม ไมโคร เรามุ่งมั่นและจะตั้งใจรักษาคุณภาพและบริการ พร้อมทำงานอย่างเต็มที่ ทั้งนี้เพื่อช่วยขับเคลื่อนธุรกิจของลูกค้าทุกท่านให้ดียิ่งขึ้น

สนใจสอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์ Cisco เพิ่มเติมที่ TH-Cisco@ingrammicro.com